• On a quest for a better, more beautiful tomorrow
 • Alla vet det. Modebranschen har en enorm inverkan på miljön och det är också anledningen till att vi fokuserar på att ta ansvar för våra handlingar och arbeta för en mer ansvarsfull framtid. Vi jobbar med ett proaktivt tillvägagångssätt för att införliva hållbarhet i fler delar av vår verksamhet. Det är en pågående process, och vi hanterar det därför steg för steg, kollektion för kollektion. Resan är inte helt okomplicerad, men det är våra ambitioner. Våra ambitioner sträcker sig mycket längre än att erbjuda smycken som du kan bära för att uttrycka dig själv. Vi vill förbättra oss genom att använda bättre material och produktionssätt. Det är också därför som en allt större del av våra produkter tillverkas av återvunna material.

 • Alla vet det. Modebranschen har en enorm inverkan på miljön och det är också anledningen till att vi fokuserar på att ta ansvar för våra handlingar och arbeta för en mer ansvarsfull framtid. Vi jobbar med ett proaktivt tillvägagångssätt för att införliva hållbarhet i fler delar av vår verksamhet. Det är en pågående process, och vi hanterar det därför steg för steg, kollektion för kollektion. Resan är inte helt okomplicerad, men det är våra ambitioner. Våra ambitioner sträcker sig mycket längre än att erbjuda smycken som du kan bära för att uttrycka dig själv. Vi vill förbättra oss genom att använda bättre material och produktionssätt. Det är också därför som en allt större del av våra produkter tillverkas av återvunna material.

 • CSR
 • csr
  • Header VAaR HAaLLBARHETSSTRATEGI desktop
  • Global Compact
   Vi arbetar proaktivt med att få in hållbarhet i flera delar av vår verksamhet, och är därför medlem i FN:s Global Compact. FN:s Global Compact är världens största initiativ för hållbar utveckling inom näringslivet och har två gemensamma uppdrag. Det första uppdraget uppmuntrar företagen att anpassa sina strategier och sin verksamhet till universella principer om mänskliga rättigheter, arbete, miljö och korruptionsbekämpning samt att vidta åtgärder för att främja samhälleliga mål. Dessa principer är indelade i tio principer. Det andra uppdraget uppmuntrar företag att vidta strategiska åtgärder för att främja bredare samhällsmål, däribland FN:s mål för hållbar utveckling som betonar samarbete och innovation. Bland dessa mål fokuserar vi på mål nr 12 ”Hållbar konsumtion och produktion”, eftersom vi anser att vi har de bästa möjligheterna att lämna ett grönare ekologiskt fotavtryck genom att arbeta med detta mål. Eftersom vi har åtagit oss att arbeta med de två uppdragen i FN:s Global Compact bygger vår uppförandekod på dess tio principer.

   COP-rapport:

   Genom vårt medlemskap i FN:s Global Compact förbinder vi oss att ta fram en årlig COP-rapport (Communication on Progress) där vi informerar om våra framsteg när det gäller att implementera de tio principerna i FN:s Global Compact i vår affärsverksamhet.
   Läs vår COP-rapport här

   Uppförandekod/etisk kod:
   Vår uppförandekod bygger på de tio principerna i FN:s Global Compact för att säkerställa ett sunt värdesystem och ett principbaserat tillvägagångssätt att göra affärer på. De standarder som vi kräver att våra leverantörer ska uppfylla är samma som vi själva uppfyller, och det är därför viktigt för oss att vår uppförandekod undertecknas av alla våra leverantörer. Ett av de viktigaste målen i vår uppförandekod är att säkerställa goda arbetsförhållanden för alla anställda.

  • Our Sustainability Strategy
  • Global Compact
   Vi arbetar proaktivt med att få in hållbarhet i flera delar av vår verksamhet, och är därför medlem i FN:s Global Compact. FN:s Global Compact är världens största initiativ för hållbar utveckling inom näringslivet och har två gemensamma uppdrag. Det första uppdraget uppmuntrar företagen att anpassa sina strategier och sin verksamhet till universella principer om mänskliga rättigheter, arbete, miljö och korruptionsbekämpning samt att vidta åtgärder för att främja samhälleliga mål. Dessa principer är indelade i tio principer. Det andra uppdraget uppmuntrar företag att vidta strategiska åtgärder för att främja bredare samhällsmål, däribland FN:s mål för hållbar utveckling som betonar samarbete och innovation. Bland dessa mål fokuserar vi på mål nr 12 ”Hållbar konsumtion och produktion”, eftersom vi anser att vi har de bästa möjligheterna att lämna ett grönare ekologiskt fotavtryck genom att arbeta med detta mål. Eftersom vi har åtagit oss att arbeta med de två uppdragen i FN:s Global Compact bygger vår uppförandekod på dess tio principer.

  • Uppförandekod
   Vår uppförandekod bygger på de tio principerna i FN:s Global Compact för att säkerställa ett sunt värdesystem och ett principbaserat tillvägagångssätt att göra affärer på. De standarder som vi kräver att våra leverantörer ska uppfylla är samma som vi själva uppfyller, och det är därför viktigt för oss att vår uppförandekod undertecknas av alla våra leverantörer. Ett av de viktigaste målen i vår uppförandekod är att säkerställa goda arbetsförhållanden för alla anställda.

  • COP-rapport
   Genom vårt medlemskap i FN:s Global Compact förbinder vi oss att ta fram en årlig COP-rapport (Communication on Progress) där vi informerar om våra framsteg när det gäller att implementera de tio principerna i FN:s Global Compact i vår affärsverksamhet.
   Läs vår COP-rapport här

  • 03 VAaR HAaLLBARHETSSTRATEGISFILOSOFI BG desktop
  • Vårt namn säger allt. En pilgrim är en resenär i själ och hjärta som alltid söker nya äventyr med ett öppet och optimistiskt sinne. Vår hållbarhetsfilosofi är därför:

   ”På jakt efter en bättre och vackrare morgondag”

   Inget är vackrare än kärleken till människan och planeten, och när det gäller hållbarhet är det finaste vi kan göra att agera. Vi vill använda vår kommersiella plattform som en hävstång för att arbeta för en mer hållbar produktion inom smyckesindustrin, ur både ett socialt och miljömässigt perspektiv.

   Vi är fullt medvetna om att det inte finns någon snabb lösning för att bli den mest hållbara versionen av oss själva, utan att det är ett ständigt pågående arbete som kräver kärlek, handling och hängivenhet. Det är en resa där vi ständigt måste agera och utvärdera oss själva. Där vi försöker och gör misstag. Där vi tänker innovativt och noggrant undersöker alla våra initiativ.

   I vår strävan att bli mer hållbara är ärlighet och transparens viktiga faktorer. Vi delar därför öppet med oss av våra hållbarhetsåtaganden, uppdaterar regelbundet våra hållbarhetsåtgärder och fortsätter vårt innovationsarbete med återvunna kollektioner.

   Endast kärlek, engagemang och handling kan få oss att driva på en hållbar förändring för en bättre och mer ansvarsfull morgondag. För oss är det verklig skönhet. Följ med på resan.

  • 03 VAaR HAaLLBARHETSSTRATEGISFILOSOFI BG desktop 0db0ef32 2c02 4995 8c56 22d4f6f53e48
  • Our Sustainability Philosophy
  • Vårt namn säger allt. En pilgrim är en resenär i själ och hjärta som alltid söker nya äventyr med ett öppet och optimistiskt sinne. Vår hållbarhetsfilosofi är därför:

   ”På jakt efter en bättre och vackrare morgondag”

   Inget är vackrare än kärleken till människan och planeten, och när det gäller hållbarhet är det finaste vi kan göra att agera. Vi vill använda vår kommersiella plattform som en hävstång för att arbeta för en mer hållbar produktion inom smyckesindustrin, ur både ett socialt och miljömässigt perspektiv.

   Vi är fullt medvetna om att det inte finns någon snabb lösning för att bli den mest hållbara versionen av oss själva, utan att det är ett ständigt pågående arbete som kräver kärlek, handling och hängivenhet. Det är en resa där vi ständigt måste agera och utvärdera oss själva. Där vi försöker och gör misstag. Där vi tänker innovativt och noggrant undersöker alla våra initiativ.

   I vår strävan att bli mer hållbara är ärlighet och transparens viktiga faktorer. Vi delar därför öppet med oss av våra hållbarhetsåtaganden, uppdaterar regelbundet våra hållbarhetsåtgärder och fortsätter vårt innovationsarbete med återvunna kollektioner.

   Endast kärlek, engagemang och handling kan få oss att driva på en hållbar förändring för en bättre och mer ansvarsfull morgondag. För oss är det verklig skönhet. Följ med på resan.

  • 03 Our Sustainability Philosophy desktop farvet bund cf2e0557 07eb 42ac a28d 7ef81d68e4d4
  • 03 VAaRA AaTAGANDEN BG mobil2
  • För att arbeta dedikerat med vår hållbarhetsfilosofi har vi en uppsättning värderingar som definierar våra åtaganden.

  • Header VAaRA AaTAGANDEN desktop
  • För att arbeta dedikerat med vår hållbarhetsfilosofi har vi en uppsättning värderingar som definierar våra åtaganden.

  • Fluiditet
   Vi stödjer aktivt allas möjlighet att fritt kunna leka med uttryck och att utan ansträngning kunna övergå från och till olika stilar, identiteter, kulturer och sexualiteter. Vi stödjer och uppmuntrar möjligheterna att röra sig uppåt i vår organisation och hos våra leverantörer, och vi vill ständigt använda vår plattform för att hjälpa andra att förverkliga sin fulla potential.

  • Anständiga arbetsmiljöer
   Vi tror att en hälsosam planet består av lyckliga människor. När vi behandlar varandra väl blir vi också vänligt bemötta. Vi vet att genom att uppmuntra, belöna och lära av varandra kan vi nå vår fulla potential.

  • Produktion med låg inverkan
   Vi tror att vi måste hitta bättre produktionssätt för att kunna sätta pris på skönheten i framtiden. Gruvdrift är till exempel en oundviklig del av smyckesindustrin, men har stora miljömässiga och sociala konsekvenser. Vi är därför försiktiga när vi köper in material och söker ständigt efter lösningar för att lämna ett grönare miljöavtryck.

  • Transparens
   Vi anser att transparens är en nödvändighet i övergången till en mer hållbar framtid. Vi arbetar kontinuerligt för att bli mer transparenta och vi arbetar på att etablera en praxis för att övervaka, dokumentera och dela med oss av de faktiska effekterna av vår produktion.

  1 av 4
  • 05 VAaRA MATERIAL mobil
  • Som en del av vår hållbarhetsresa vill vi förbättra oss själva genom att använda bättre material.

  • Header VAaRA MATERIAL desktop
  • Som en del av vår hållbarhetsresa vill vi förbättra oss själva genom att använda bättre material.

  Våra återvunna kollektioner


  Som en del av vår hållbarhetsresa vill vi förbättra oss själva genom att använda bättre material. Därför tillverkas en allt större del av våra produkter av återvunna material, och vi är stolta över att kunna tillkännage följande åtagande:

  Från och med 2023 ska mer än 60 % av alla artiklar tillverkas av material som till minst 75 % är återvunna.

  Genom att vi använder minst 75 % återvunna material är det kärnan i våra produkter, antingen mässing eller zink, som återvinns. Andra delar av smyckena, t.ex. sötvattenspärlor, kristallstenar och andra små delar som lås, återvinns inte. Varje år ökar vi antalet artiklar som tillverkas av minst 75 % återvunna material, vilket innebär att vi går vidare i vår strävan efter en bättre och vackrare morgondag.

  Förpackning och emballage


  Alla våra smycken förpackas i återvunna påsar av 100 % förbrukad återvunnen plast.
  Alla våra emballage tillverkas av mer ansvarsfulla material, bland annat:

  - återvunnen plast
  - FSC-certifierat papper
  - sojalim eller miljövänligt lim
  - ekologisk eller överbliven bomull

  Plastflaskor från havet


  Inte nog med att minst 60 % av våra smycken är tillverkade av minst 75 % återvunnet material. Majoriteten av vår solglasögonkollektion är tillverkad av minst 75 % återvunnen plast – ett material som även kallas RPET, vilket är plastflaskor från havet.