• CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

 • ♡ GLOBAL COMPACT

  Pilgrim er medlem av FNs Global Compact Global Compact er verdens største frivillige initiativ for næringslivets samfunnsansvar. Pilgrim har forpliktet seg til å dele sin overbevisning om at forretningspraksiser som er rotfestet i universelle prinsipper kan bidra til et mer stabil, rettferdig og inkluderende globalt marked. I tillegg inkluderer denne forpliktelsen å støtte utviklingen av velstående og blomstrende samfunn. Global Compact er et verktøy som hjelper oss å sikre at vi driver forretninger på en ansvarlig måte.

  Mange av initiativene våre som utføres i samsvar med etiske forretningspraksiser og reglene våre for god opptreden beviser dette. Som medlemmer av Global Compact, forplikter vi oss til å legge frem en årlig kommunikasjonsrapport om fremgangen vår, som gir informasjon om fremgangen vår i forhold til å implementere de Global Compacts ti prinsipper i forretningsaktivitetene våre.

  For mer informasjon om Global Compact, kan du besøke WWW.UNGLOBALCOMPACT.ORG

 • ♡ CODE OF CONDUCT

  Samfunnsansvar er en av Pilgrims kjerneverdier, og vi vil påvirke leverandørene våre og få dem til å forstå hvorfor god opptreden er essensielt. Vi har etablert en avdeling på kontoret vårt i Kina som skal arbeide i samsvar med reglene for god opptreden.

  Pilgrim har regler for god opptreden som har blitt signert av alle leverandørene våre. Da vi ikke eier våre egne produksjonslokaler, har vi begrenset påvirkning. Men vi har gjort en stor innsats for å etablere nære og gode forhold til leverandørene våre.

  Vi vil fortsette å forbedre forholdene hos leverandørene våre, men dette er ikke gjort over natten. Det er viktig å poengtere at det er en tidkrevende prosess å bli bedre. Det kan ta år, akkurat som kampen for like muligheter og lik lønn i vesten. Vi arbeider tett sammen med leverandørene våre og oppmuntrer dem til å se fordelene og viktigheten av å overholde reglene for god opptreden. På grunn av de sosiokulturelle og økonomiske forskjellene som eksisterer mellom Kina og land i Vesten, er dette en vanskelig oppgave, men det er noe vi gjør alt vi kan for å forbedre. Heldigvis blir de sosiale forholdene i Kina bedre hver dag, og dette vil også påvirke leverandørene våre på en positiv måte.

 • ♡ FABRIKKBESØK

  Vi har tidligere brukt tjenestene til revisjonsfirmaet SGS, men fordi vi nå har et kontor i Kina som arbeider i samsvar med reglene for god opptreden, utfører vi disse revisjonene selv.

  Vi har valgt å utføre revisjonene selv fordi det er viktig for oss å skape et tillitsskapende forhold til leverandørene. De må tro på at vi vil arbeide sammen med dem, og at initiativet også vil tjene dem godt.

  Vi har laget revisjonssystemet vårt selv, og det består av det vi kaller positiv revisjon. Vi vet at vi har begrenset påvirkning på arbeidsprosedyrene, og fokuserer derfor på å arbeide for å sikre gode forhold i fabrikkene. Derfor har vi utviklet en form for revisjon som legger vekt på læring, tillit og samarbeid.