• VI STÖDJER

   På Pilgrim har vi valt att fokusera vårt stöd till projekt utvalda på grund av deras engagemang i välgörenhet, och vi stödjer dessa projekt genom våra produkter. Vårt sponsorarbete sker inom följande områden:

  • Genom produkter
   Vi designar en produkt som vi hjälper till att marknadsföra och sälja, eller designar vi en produkt speciellt till organisationer som säljer och marknadsför den, i båda fallen till förmån för välgörenhet. För närvarande samarbetar vi med Läkare utan gränser (MÉDICINS SANS FRONTIÈRES (MSF).

   Handla välgörenhetssmycken här

   Genom ekonomiskt stöd
   Vi erbjuder ekonomiskt stöd till barn och unga, sport och kultur i närområdet till Skanderborg i Danmark där Pilgrims huvudkontor ligger. Utöver det erbjuder Pilgrim inte ekonomiskt stöd utan enbart stöd genom produkter.

   Genom donationer
   Vi donerar produkter till evenemang som stödjer välgörande ändamål.

   Pilgrim erbjuder inte stöd till enskilda individer utan vi stödjer endast återkommande evenemang eller etablerade föreningar som kan bevisa att pengarna går till välgörenhet.