• GLOBAL COMPACT

  Med en proaktiv tilgang arbejder vi på at få bæredygtighed indarbejdet i flere områder af vores virksomhed, og derfor er vi medlem af FN's Global Compact. FN's Global Compact er verdens største initiativ til bæredygtighed i erhvervslivet og har to missioner. Den første mission tilskynder virksomheder til at tilpasse strategier og aktiviteter til universelle principper om menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og bekæmpelse af korruption, og til at træffe foranstaltninger til fremme af samfundsmæssige mål. Disse principper er opdelt i ti principper. Den anden mission tilskynder virksomheder til at træffe strategiske foranstaltninger for at fremme bredere samfundsmæssige mål, herunder FN's mål for bæredygtig udvikling, der lægger vægt på samarbejde og innovation. Blandt disse mål fokuserer vi på mål nr. 12, "Ansvarlig produktion og forbrug", da vi mener, at vi har de bedste muligheder for at efterlade et grønnere miljømæssigt fodaftryk ved at arbejde med dette mål. Da vi er forpligtet til at arbejde med de to missioner i FN's Global Compact, er vores adfærdskodeks (Code of Conduct) baseret på de ti principper.

 • COP-RAPPORT

  Vores medlemskab af FN's Global Compact forpligter os til at udarbejde en årlig "Communication on Progress"-rapport (COP-rapport), der beskriver vores fremskridt med hensyn til at implementere de ti principper i FN's Global Compact i vores forretningsaktiviteter.
  Læs vores seneste COP-rapport her

 • ADFÆRDSKODEKS (CODE OF CUNDUCT)

  Vores adfærdskodeks er baseret på de ti principper i FN's Global Compact for at sikre et sundt værdisystem og en principbaseret tilgang til at drive forretning. De standarder, som vi kræver af vores leverandører, er de samme som dem, vi selv overholder, og det er derfor vigtigt for os, at vores adfærdskodeks er underskrevet af alle vores leverandører. Et af de centrale mål i vores adfærdskodeks er at sikre gode arbejdsforhold for alle medarbejdere.

 • OUR PHILOSOPHY

  It’s all in our name. A Pilgrim is a traveller by heart and soul always seeking new adventures with an open and optimistic mind.
  Our sustainability philosophy is therefore: `On a quest for a better, more beautiful tomorrow’
  No beauty shines brighter than love for people and our planet, and in relation to sustainability, no beauty shines brighter than actions. We want to use our commercial platform as leverage to work towards- and pursue a more sustainable production in the jewellery industry from both a social and environmental perspective. We are fully aware that becoming the most sustainable version of ourselves is not a quick fix, but an ongoing labour of love, actions and dedication. It’s a journey where we constantly need to act and evaluate. To trial and error. To think innovative and to carefully measure all our initiatives. On our quest of becoming more sustainable, honesty and transparency are key. We therefore openly share our sustainability commitments, regularly update our sustainability actions and keep innovating on recycled collections.
  Only love, dedication and actions can make us drive sustainable change for a better and more responsible tomorrow. To us, that is real beauty.

  Join the Journey