• CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

 • ♡ GLOBAL COMPACT

  Pilgrim er medlem af FN’s Global Compact, som er verdens største frivillige initiativ baseret på CEO forpligtelser. Dermed er det vigtigt for Pilgrim at udbrede overbevisningen om, at forretningsmetoder med rod i universelle principper kan bidrage til et mere stabilt, retfærdigt og inkluderende globalt marked. Desuden omfatter denne forpligtelse også støtte til udviklingen i samfund, der behøver hjælp for at blive ​​velstående og blomstrende.

  Global Compact er et værktøj, der hjælper os med at sikre, at vi driver vores forretning ansvarligt. Som medlem af Global Compact er vi forpligtet til at udarbejde en årlig Communication on Progress (COP) rapport, som beskriver, i hvilket omfang vores forretningsaktiviteter medfører fremskridt i henhold til gennemførelsen af ​​GLOBAL COMPACTS TI PRINCIPPER.

  Ønsker du mere information om Global Compact, kan du besøge WWW.UNGLOBALCOMPACT.ORG

 • ♡ CODE OF CONDUCT

  Social ansvarlighed er en af ​ kerneværdierne hos Pilgrim, og vi ønsker at påvirke vores leverandører til at forstå, hvorfor ansvarlig adfærd, også fra deres side, er en nødvendighed. Da vi ikke ejer vores egne produktionsfaciliteter, er vores indflydelse dér begrænset.

  Vi har imidlertid gjort en stor indsats for at etablere tætte og gode relationer med vores leverandører, og Pilgrim har udarbejdet en Code of Conduct, som er underskrevet af alle vores leverandører. Vi har desuden etableret en afdeling i Kina, hvor de netop arbejder med vores Code of Conduct.

  Vi vil fortsætte med at forbedre forholdene hos vores leverandører, men dette er ikke et overnight projekt. Det er vigtigt at understrege, at det er en proces, der tager tid. Det kan tage flere år, ligesom kampen for ligestilling og ligeløn i Vesten. Vi arbejder tæt sammen med vores leverandører, og vi tilskynder, at de skal se fordelene og vigtigheden i ​​at overholde vores Code of Conduct. På grund af de sociokulturelle og økonomiske forskelle, som findes mellem Kina og lande i Vesten, er det en kompleks opgave. En opgave vi fortsat vil gøre alt for at holde fokus på. Heldigvis bliver de sociale vilkår i Kina hele tiden bedre, og det vil også påvirke vores leverandører på en produktiv måde.

 • ♡ FABRIKSINSPEKTION

  Vi har tidligere benyttet os af ydelser fra inspektionsfirmaet SGS, men da vi nu har eget kontor i Kina, som arbejder med vores Code of Conduct, udfører vi selv disse inspektioner.

  Vi har valgt at gennemføre inspektioner, fordi det er vigtigt for os, at vi skaber et tillidsfuldt forhold til vores leverandører. De har brug for at tro på, at vi ønsker at arbejde med dem, og at vores initiativer i sidste ende vil gavne dem. Inspektionerne udføres af os, og de består af det, vi kalder ”et positivt gennemsyn”.

  I betragtning af den begrænsede indflydelse vi har på de arbejdsgange, der udføres, fokuserer vi på at arbejde hen imod at sikre gode arbejdsvilkår, og vi har derfor udviklet en form for inspektion, hvor vi lægger vægt på læring, tillid og samarbejde.